DISCLAIMER

Rock Lobster Syndicate verleent u hierbij toegang tot rocklobster.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Rock Lobster Syndicate behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op rocklobster.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Rock Lobster Syndicate.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Rock Lobster Syndicate spant zich in om de inhoud van rocklobster.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op rocklobster.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rock Lobster Syndicate.

In het bijzonder zijn alle prijzen op rocklobster.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op rocklobster.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rock Lobster Syndicate nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rock Lobster Syndicate. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rock Lobster Syndicate, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.