DISCLAIMER


Rock Lobster Syndicate verleent u hierbij toegang tot rocklobster.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Rock Lobster Syndicate behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op rocklobster.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Rock Lobster Syndicate.

Rock Lobster Syndicate spant zich in om de inhoud van rocklobster.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op rocklobster.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rock Lobster Syndicate.

In het bijzonder zijn alle prijzen op rocklobster.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op rocklobster.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rock Lobster Syndicate nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.