TERMS AND CONDITIONS


AUTEURSRECHT / COPYRIGHT

Rock Lobster Syndicate volgt de wettelijke bepalingen met betrekking tot auteursrecht. Daarnaast hanteert Rock Lobster Syndicate de algemene voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn te lezen in deze link.

Auteursrecht heet ook wel copyright. Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet. Het recht ontstaat automatisch bij de creatie van het werk en hoeft derhalve niet apart te worden aangevraagd of geregistreerd. Wanneer iemand thuis achter zijn bureau een tekening maakt, heeft hij daar automatisch het auteursrecht op. Auteursrecht ligt altijd bij de maker van het werk, tenzij het auteursrecht specifiek wordt overgedragen door middel van een schriftelijke overeenkomst. Wanneer het werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende wordt gekopieerd, gebruikt of aangepast, is er sprake van inbreuk op het auteursrecht. 

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het werk ontwikkeld door RLS liggen exclusief bij RLS. Het bovengenoemde principe geldt zowel voor visueel werk, zoals website ontwerp, huisstijl, illustraties, en fotografie, als voor technisch werk, zoals website code, plugins en licenties. Ongeacht de aard van het werk, ontstaat het auteursrecht automatisch bij de creatie ervan zoals geregeld in de Auteurswet. Het kopiëren, aanpassen, verspreiden en elk ander gebruik van dit werk is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RLS. Een financiële transactie voor het gebruik van het ontwikkelde werk heeft geen invloed op de auteursrechtelijke situatie. Wanneer het werk van RLS zonder toestemming van de auteursrechthebbende (RLS) wordt gekopieerd, aangepast of op een andere manier wordt gebruikt, is er sprake van auteursrechtinbreuk.

Met het oog op de bescherming van haar auteursrecht, ontwikkelt RLS enkel websites op servers die onder haar eigen beheer vallen.