TERMS AND CONDITIONS

Rock Lobster Syndicate hanteert de algemene voorwaarden van Nederland ICT. Rock Lobster Syndicate is geen lid of onderdeel van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn te lezen in de pdf in onderstaande link: Algemene voorwaarden Nederland ICT

AUTEURSRECHTEN / COPYRIGHT
Rock Lobster Syndicate volgt strikt de wettelijke bepalingen met betrekking tot auteursrecht. Om haar copyright te beschermen, ontwikkelt RLS uitsluitend websites op eigen servers.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RLS. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RLS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

ALGEMEEN
De hoofdregel van het auteursrecht/copyright is: degene die het maakt, heeft de auteursrechten. Wanneer een bedrijf een website creëert, hebben zij daarop de rechten, tenzij contractueel is overeengekomen dat de auteursrechten naar de opdrachtgever gaan. Het betalen voor de dienst is auteursrechtelijk irrelevant. De opdrachtgever verkrijgt alleen een gebruiksrecht voor de website, dat afhankelijk is van het doel van de site en wat er tijdens het offertetraject is besproken. Als bijvoorbeeld is gesproken over het “gemakkelijk zelf aanpassen” van lay-out of teksten via een editor, heeft de opdrachtgever het recht om die lay-out of teksten aan te passen. Dit betekent ook dat de opdrachtgever niet zomaar een ander bedrijf mag inschakelen om de site te verbouwen of te verhuizen zonder toestemming van de ontwikkelaar.

CODE
Als je een website, webshop, app, computerprogramma of game laat ontwikkelen, blijft het auteursrecht op de broncode bij de ontwikkelaar. Dit betekent dat de opdrachtgever de code niet mag wijzigen of verhuizen, of zelfs moet stoppen met het gebruik van de software zonder toestemming van de ontwikkelaar.

ONTWERP
Als je een website, webshop, app, computerprogramma of game laat ontwerpen, blijft het auteursrecht op het ontwerp bij de ontwikkelaar, tenzij anders is afgesproken. Dit houdt in dat de opdrachtgever zonder toestemming van de ontwikkelaar niets aan het design mag aanpassen. Het is essentieel om het auteursrecht over te dragen of een licentie te verkrijgen om praktische beperkingen te voorkomen.